Affalds faciliteter

Faciliteter

Vi har 4 nærgenbrugsstationer, et møberum, 4 sæt molokker og en række affaldsspande. Deres placering og lidt anden VIGTIG information. Kan læses i dette opslag der også er at finde på opslagstavlerne, samt ved nærgenbrugsstationer og møbelrum.

Sortering

Sorteringsvejledningen hænger i nærgenbrugsstationerne. Og er at finde blandt dokumenterne under Information og udgivelser.

Sorteringsvejledningen er en gengivelse af kommunens sorteringsvejledning, tilpasset de faciliteter vi har.

 

Affaldet skal sorteres korrekt! Ellers koster det ekstra tømning, ekstra afgifter og flere udgifter til vicevært.