Vejledning til vaskeri

Tilmelding og betaling.

Foreningen er i øjeblikket i gang med at få etableret nyt vaskerisystem. Oplysninger om betaling og brug af vaskeriet vil blive opdateret når vaskeriløsningen er på plads.

Brug af vaskeri.

Vaskeriet må bruges mellem 7 og 21, for tørretumblere til kl 22.
Vaskeribetalings-systemet er indrettet med et tidsreserveringssystem som sikrer maskinerne kun kan benyttes indenfor dette tidsrum.
Man reserverer enkelte maskiner og ikke hele vaskeriet.
Hver bruger må højest have 3 vaske- og 3 tørre- tider reserveret ad gangen.

Reservering/brug af systemet:

 • Log på terminalen og reserver det tidsrum du vil vaske eller tørre på.
 • Når man kommer tilbage på det reserverede tidspunkt. Logges på terminalen med brikken. Hvorefter terminalen fortæller den/de reserverede maskine(r) kan startes inden 5 minutter.
  Bemærk at der ikke tændes for strømmen til vaskemaskinerne før der er betalt.
 • Hvis du vil starte maskinerne straks efter de er reserveret. Skal du efter du har reserveret bekræfte det med nøglebrikken på terminalen. Hvorefter terminalen fortæller de kan startes inden 5 minutter.
  Bemærk at der ikke tændes for strømmen til vaskemaskinerne før der er betalt.
 • De samme 5 minutter man har til at starte, har man også til at afbestille/fortryde start af en maskine. I så tilfælde skal man åbne maskinen, så systemet kan se at den ikke er igang. Og derefter vælge afbestilling på terminalen.
 • Når man har reserveret en tidsperiode kan ingen andre starte maskinerne i hele det reserverede tidsrum.
 • Når du starter en maskine er det dit ansvar at sikre at maskinen er færdig inden for det reserverede tidsrum. Den der har reserveret det efterfølgende tidsrum har ret til at stoppe/tømme maskinen 15 minutter inde i vedkommendes tid. Der er én undtagelse fra denne regel, se næste punkt.
 • Kommer du på et skævt tidspunkt og vil starte en maskine straks. Og samtidig kan se at den maskine du sætter igang. Ikke kan blive færdig i indeværende tidsperiode. Er det tilladt at starte en sådan vask under denne forudsætning: Det efterfølgende tidsrum er ikke reserveret.
  Denne undtagelse betyder at hvis man ikke reserverer i god tid, kan man risikere at vente minimum 2 tidsperioder før man kan vaske. Men samtidig betyder den også at hvis der er 2 tidsperioder ledige kan man komme til straks.
 • Bemærk at maskinerne ikke kan startes den sidste ½ time af de reservationsperioder der er defineret.
 • Generel information: Betalingssystemet styrer elforsyningen til vaskemaskinerne. Når der er betalt via terminalen tændes for strømen. Der slukkes igen når lågen til maskinen åbnes. Det er derfor muligt at starte en udpumpnings- eller centrifugerings-cyklus på vaskemaskinerne. Så længe lågen ikke har været åbnet efter endt vask, dette koster ikke ekstra.
 • Oplever du en fejl ved en maskine: indberet fejlen til administrator. Husk at angive tidspunkt, bruger og maskinnummer.
  Om muligt udfør denne test: med maskinen bestilt og om muligt igang ( vigtigt lågen er lukket ). Forsøg at afbestille maskinen på terminalen, noter om det lykkedes. Afbryd maskinen ( kør udpumping for at åbne vaskemaskine ) og åben lågen, hvorefter maskinen afbestilles. Gøres dette indenfor 5 minutter, trækkes der ikke betaling.

Tidsskema for reservation af maskiner:

Vaskemaskiner Tørretumblere
07:00-09:30 07:00-10:00
09:30-12:00 10:00-12:30
12:00-13:30 12:30-14:00
13:30-16:00 14:00-16:30
16:00-18:30 16:30-19:00
18:30-21:00 19:00-22:00

Priser

En vask koster 20 kr, priser reguleres hvert år pr. 1/7 dog max med 4%.

Oversigt over varighed af udvalgte forskellige vaskeprogrammer med Bosh max 7 maskiner (ca, iht. producentens oplysninger, afviger kan ske ved valg af yderligere ekstra funktioner ):

ProgramEkstrafunktionPåfyldningVarighed
Kulørtvask 40°CPletter7 kg2:30
Kulørtvask 60°C7kg1:35
Kulørtvask 60°C IntensivPletter7 kg2:36
Kogevask 90°CPletter7 kg2:33
Stryglet 40°CPletter3 kg1:24
Stryglet 40°C ( også egnet som kortprogram )
3 kg
0:55
Mix3kg0:50
Finvask/silke 30°C2kg0:32
Uld-/håndvask 30°C
2 kg
0:40

Bemærk at disse tal ikke gælder for maskiner af andet mærke/model.

Tørretumbling koster 0.5 kr/min, priser reguleres hvert år pr. 1/7 dog max med 4%.

Vedtaget på generalforsamling 2013.