Ofte stillede spørgsmål

Denne side indeholder spørgsmål, der ofte stilles til bestyrelsen eller udvalg.

Savner du svar på et spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til bestyrelsen eller det ansvarlige udvalg. Se for kontakt information.

Adgang til bygninger og faciliteter

Hvordan får jeg adgang til kælder?
Du skal have en nøglebrik som du bestiller hos Administrator, se de fulde detaljer her.

Hvordan får jeg adgang til affalds faciliteterne?
Du skal have en nøglebrik som du bestiller hos Administrator, se de fulde detaljer her.

Hvordan åbner jeg skabet til elmålerene i trappetårnet?
I nogle blokke er elmålerene i kældergangen (14-20), de er som udgangspunkt ikke låst. Det er skabene til målerene derimod i de blokke (22-32) hvor skabene er i trappetårnet.

Du skulle have overtaget en nøgle fra tidligere ejer, eller have fået den udleveret af din udlejer.

Hvis dette ikke er tilfældet, kan du enten låne en nøgle af en af dine naboer og tage den med til en låsesmed/nøglebar og købe en ny.
Ellers du kan kontakte bestyrelsen og få oplysninger om nøglen, så du kan købe en ny: Selvom det er en generisk nøgle vil foreningen ikke lægge type & billede af den her på siden, blot så alle og enhver ikke bare lige åbner skabene.

 

Klager

Bestyrelsen modtager gerne klager over beboere der ikke overholder foreningens regler. Som udgangspunkt bliver kun skriftlige klager behandlet. Anonyme klager behandles ikke.

Som udgangspunkt opfordrer bestyrelsen til først at forsøge at løse problemet indbyrdes, inden der klages til bestyrelsen og administrationen.

Klager sendes til:
Administration@infanterivej.dk

og CC: bestyrelse@infanterivej.dk

 

Vaskeri

Hvordan virker det kontantløse vaskeri?
Se vejledning der er nede i vaskerummene.

 

TV og internet

Leveres ikke af foreningen. Her skal man selv lave sine egne aftaler.

 

Duer

Er der nogle retningslinjer for udforming af duenet til altanen?
Retningslinjer for duenet på altanen er at det skal udformes så diskret som muligt:

Rammen til nettet skal helst være enten grå eller hvid og helst uden midtersprosse. Rammen bør ikke være lavet af materiale, der er tykkere end 45×75 mm (lægte etc.).

Nettet skal helst være klart, gråt eller hvidt. Net der har en trådtykkelse på max 0,7 mm ser fornuftigt ud. Eksempler der lever op til dette er myggenet/fluenet og fiskenet:

Fiskenet kan købes: varenummer 1123 5550 hos daconet ca 190kr (se http://www.daconet.dk/shop.asp?page_id=6&state=product_detail&product_id=122).

Mygge/fluenet kan købes: ca 150kr for en rulle hos harald nyborg (en rulle skulle kunne gøre det) (se http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp?varenr=6311&Grp=&n=40100).

Laves der hul i metalinddækningerne i karmen, for at fastgøre duenetet, skal de forsegles med en elastiskfugemasse således vand ikke kan trænge ind bagved.

Det bedste resultat opnås hvis nettet på østsiden flugter med facaden. Duerne foretrækker at sidde i læ lige op af muren, hvorfor en sådan opsætning bør få dem til at sidde et andet sted. Flugter nettet med væggen med stuevinduerne er det muilgt at hænge 1-2 liner fiskesnøre eller evt. pigtråd ca 5-10 cm over gesimskanten foran nettet, dog således at det ikke rager længere ud end facadepladerne. Dette kan også gøres foran stuevinduerne. Se eksempelvis lejlighed 135 & 81.

 

Vinduer Og Døre

Bemærk at det er meget vigtigt at alle overflader på vægge, vinduer og døre altid er varmere end dugpunktet. Da det ellers kan lede til udvikling af skimmelsvamp!
Se flere detaljer om hvordan det forebygges under emnet Udsugning og fugt.

Hvordan bruger man kælderdørene korrekt?
Se denne vejledning, den bør være på indersiden af døren, se desuden denne video.

Hvordan får man adgang til kældrerene?
Man skal have en nøglebrik, se regelsæt til nøglebrikker for nærmere detaljer.

Det trækker ved lemmen i køkken/kammer, hvad kan jeg gøre?
Tjek og om nødvendigt udskift tætningslisterne på selve lemmen.
Trækker det under/over vinduet, kan der fuges indvendigt mellem bunden/toppen af vinduet og starten af tapetet (lige op ad træværket).

Mit køkken- og kammer-vindue (samt væg) er meget kolde, hvad kan jeg gøre?
Vinduerne er i forvejen thermo- eller energi-ruder. Så det mest effektive er at sætte forsatsruder på indersiden af vinduerne.
Det kan gøres blot med et lag glas/akryl der sættes på karmen ( er gjort i lejlighed 81 ). Eller som oplukkelige indvendige forsatsruder. Det vil forbedre begge rums isolering markant, da vinduerne udgør en stor del af den koldeste væg.

Det trækker ved stuevinduerne, hvad kan jeg gøre?
Tætheden på stuevinduerne kan justers ved at dreje på de 2 ekscentriske paler der lukker vinduet (samme kant som håndtaget). Er det ikke nok kan det være at der skal ses på tætningslisten (evt. skifte den eksisterende ud).

Er vinduet utæt lige ved hængslerne (hvilket kan være svært at ordne med tætningslister/justering), kan det løses med fugemasse. Smør lidt madolie på tætningslisten, smørfugemasse på vindueskanten ca. 5-10 cm rundt om tætningslisten hængslet, luk vinduet og lad det tørre et par dage, tjek derefter resultatet og fjern olien.

Se billedet for uddybning:

Trækker det udenom vinduet så kan en fugning rundt om vinduet mellem karm og vindue, eventuelt også under vindueskarmen, løse problemet. Hvid eller klar silikonefugemasse er at foretrække (akrylfugemasse kan bruges, men silikone er bedre).

Det trækker ved altandøren, hvad kan jeg gøre?
Altandøren har ekscentriske paler, lige som stuevinduerne, til at justere tætningen. Antandøren har dog palerne både i håndtag og hængselssiden.

Se spørgsmål om stuevinduerne for tips.

Her er et par billeder med tips og vejledninger, blandt andet til problemet med altandør der hopper af kip:

 

 

Udsugning Og Fugt

Hvordan fungererer vores ventilationssystem?
Hver blok har en central trykstyret ventilator. Den suger konstant luft ud fra alle lejligheders badeværelse og køkken. Ventilationssystemet er indstillet så der suges ens i alle lejligheder.

Det er derfor vigtigt at udsugningsspjæld står åbne i alle lejligheder. Og at der ikke i lejlighederne monteres motoriseret udsugning/emhætte.

For at sikre minimal men optimal udsugning er ventilationssystemet tids- og trin- styret. Det betyder at udsugningen suger kraftigere på de tidspunkter. Hvor der er størst sandsynlighed for at fugtpåvirkningen i lejlighederne er størst: omkring måltider og om morgenen. Se detaljer i skemaet her der viser hvordan styringen er programmeret.

Bemærk at bygningsreglementet der galdt da bygningerne blev opført ( og derfor stadig gælder vores bygninger ). Havde lavere krav til den konstante udsugning fra lejlighederne, en det der gælder nye bygninger i dag.
Det er derfor vigtigt at holde øje med fugtniveauet i lejlighederne. Da det i mange tilfælde vil være nødvendigt at supplere med manuel udluftning.
Vi kan ikke blot sætte udsugningsniveauet op til dagens standard. Da den for ikke at suge al varmen ud af bygningerne. Forudsætter at der er varmegenindvinding på udblæsningsluften. Og det vil være uforholdsmæssigt dyrt at etablere i vores bygninger.

Må jeg ændre på udsugningen i køkkenet?
Spjæld i køkkenet, til fællesudsugning, må ikke dækkes til eller lukkes af. Spjældet må dog gerne flyttes og/eller fornyes.

Hvad skal jeg være opmærksom på for at forhindre skimmelsvamp?
For at være sikker anbefales først og fremmest en minimums rumtemperatur på 16°C.

Vær meget opmærksom på udsugning og udluftning. Der har i 2009 været et tilfælde af skimmelsvamp der skyldes utilstrækkelig udluftning.

Især i kammeret ved siden køkkenet skal man være opmærksom på at der skal være plads til at luften kan cirkulere ordentligt ved radiatoren. Stil derfor ikke en seng eller andre lukkede møbler klods op af eller meget tæt på radiatoren.

Det er vigtigt at der ikke er nogle flader ( vægge/vinduer ) der er koldere end 14°C. Er der koldere end det, kan der dannes kondens hvilket giver grobund for skimmelsvamp.

Bemærk at det ikke hjælper at tørre vand af vinduerne. Det er det samme som at tørre duggen af en kold øl: fugten er i luften.
Det der hjælper er at lufte ud med gennemtræk ( eks. hoveddør og altandør ) og efterfølgende varme op. Fugten skal fjernes fra både luft, vægge og møbler.

Ved udluftning i frostvejr er det ikke nok at lukke for radiatoren. Da der er en frostsikring i termostaten, som tænder radiatoren selvom den er slukket. Derfor kan man med fordel sætte en varm sok over radtiatoren under udluftning om vinteren i stedet for at slukke den.

De 14°C er kun vejledende, da dugpunktet afhænger af både lufttemperatur og luftfugtighed. Sammenhængen kan ses her:

Billedets rettigheder tilhører Easchiff og bruges i henhold til denne licens: cc-by-sa-3.0

Som eksempel ses det på billedet at dugpunktet er ~14°C ved en lufttemperatur på 16°C & 90% luftfugtighed. Samme gælder 20°C/70% & 25°C/50% så jo højere temperatur jo lavere må luftfugtigheden være. Det er vigtigt at bemærke at varm luft kan indeholde meget mere fugt end kold luft. Derfor kan det være nødvendigt at lufte ud og varme rummet op flere gange i træk. Hvis der er meget fugt i lejligheden.

Det kan være en stor hjælp til at holde øje med om man lufter tilstrækkeligt. At have et eller flere hygrometere eller vejrstationer. Et simpelt mekanisk hygrometer koster ~30-50 kr. Mens en digital vejrstation med temperatur og luftfugtighed samt evt. ur koster ~50-100 kr. Søg eks. på hygrometer her eller her for at se eksempler.
Vil man derudover kunne tjekke om væggenes temperatur er over dugpunktet. Kan man købe et berøringsfrit IR-termometer, de fås fra ~90 kr og opefter, her og her er priseksempler.

Har man stadig problemer, eller svært ved at gennemskue de sammenhænge der er forklaret ovenfor. Kan man købe en skimmelsvampsalarm som måler vægtemperatur, lufttemperatur samt luftfugtighed. Og advarer ved risiko for dug og dermed skimmelsvamp. Den avancerede model anbefales, da den advarer før duggen indtræffer. Se i øvrigt disse hjemmesider for yderligere råd om udluftning og/eller skimmelsvamp:

Lyngborg’s hjemmeside
www.skimmel.dk
Bolius
fjernvarme.info

Må jeg opsætte motoriseret udsugning i køkken/bad?
Nej, det er ikke tilladt at opsætte motoriseret udsugning i hverken køkken eller bad.

Idet vores ventilationssystem ikke kan registrere om der tilsluttes og tændes motoriseret udsugning hvorfor sugestyrken ikke kan reguleres automatisk og røg/damp/em vil ende i lejligheden over/under.

Overholdes dette ikke kan bestyrelsen kræve det fjernet straks. Og at ejeren betaler for en indregulering af ventilationsanlægget i hele den pågældende blok ( hvilket koster et 5 cifferet beløb).

Jeg har en emhætte/ventilator med motor. Er det nok at frakoble eltilslutningen?
Nej det er det ikke. For at sikre at ventilationssystemet fungere optimalt gælder følgende:

Ventilator i bad skal udskiftes med en ventil.

Emhættens aftræk skal enten frakobles ventilationsskakten, og ventil opsættes i tilslutningen til aftrækskanalen. Ellers skal motoren i emhætten helt fjernes.

 

Renholdelse og orden

Må affald stilles på svalegangen?
Nej, der må ikke stilles affald på svalegangegangene idet affald tiltrækker rotter.

Hvordan skal jeg sortere mit affald?
Se sorteringsvejledningen.

Har vi rotter?
Ved mistanke om rotter skal man henvende sig til kommunen. Rottebekæmpelse betales over ejendomsskatten hvorfor der ikke betales for besøg af rottebekæmpere.

Kommunen kan kontaktes på telefon 89 15 11 64 eller 
http://www.randers.dk/webform/webform.asp?FormID=71&LangRef=1.

Info om tegn på rotter kan findes på 
http://www.randers.dk/site.aspx?MenuID=3&Langref=1&Area=&topID=&ArticleID=14513&expandID=12&moduleID=.

Hvordan tolker jeg reglerne i husordnen mht. hvad der må stilles hvor?
Der må ikke stilles andet end cykler, knallerter og lignende ( herunder barnevogne og cykkeltrailere ) på dertil indrettede rum i kælderen.

De dertil indrettede rum for cykler mv. er selve cykkelkælderen og den blinde ende af kældergangen.

Alt andet henvises til dertil indrettede rum, hvilket vil sige inde i beboerens eget kælderrum.

Hvad er konsekvenserne hvis reglerne ikke overholdes?
Der ryddes af og til op i kælderene, blandt andet på arbejdsdage. I de tilfælde fjernes uden yderligere varsel end selve husordnen genstande fra gange mv. Dog fjernes cykler, knallerter og lignende ikke.

 

VVS

Hvor skal jeg henvende mig hvis der er et problem med min måler?
Til Brunata, se nærmere kontaktinfo på deres hjemmeside.

Hvem skal betale for vand og varmemålerene
Installationen bliver tjent hjem via driftbesparelser på ejerforeningens budget. På en måde så det er udgiftsneutralt indtil de er betalt, og derefter vil betyde besparelser. For uddybende informationer se punktet om emnet under GF 2009.

Løbende vedligehold af målerene falder under indvendig vedligehold, og påfalder derfor den enkelte ejer. Vær dog opmærksom på om det pågældende problem kan dækkes af reklamationsret eller garanti.

Hvor længe holder batterierne i målerene?
Batterierne i radiomodulerne i vand målerene holder ca. 6 år, så de skal skiftes 2015 ( kun radiomodul )

Batterierne i varmemålerne holder i 9-10 år, og skal så skiftes i 2018/2019.

Hvor finder jeg en manual på målerene?
Hovedside varmemåler: http://www.brunata.dk/index.php?id=491
Datablad: http://www.brunata.dk/fileadmin/BrunataDK/QB/Datablade_061008/QB101010.pdf
Hovedside vandmåler: http://www.brunata.dk/index.php?id=1887
Datablad: http://www.brunata.dk/fileadmin/BrunataDK/QB/Datablade_061008/QB101112.pdf
Hovedside radiomodul til vandmåler: http://www.brunata.dk/index.php?id=2132
Datablad: http://www.brunata.dk/fileadmin/BrunataDK/QB/Datablade/QB101113.pdf

Det drypper fra vandrørene hos min underbo/i kældergangen. Hvad gør jeg?
Vandrørene går igennem etageadskillesen i et større rør der er støbt ind i betondækket.
I lejligheden er der en tætningsmanchet mellem vandrøret og det indstøbte rør.
Hvis utætheden er periodisk; når der er/lige har været nogle i bad. Så skyldes problemet at tætningsmanchetten ikke er tæt. Det er den enkelte ejers ansvar at holde den tæt. Tætning kan ske med sanitetssilikone, i grelle tilfælde vil den dog skulle skiftes.

Se billedet for uddybning:

 

Min vandmåler har forbrug når jeg intet bruger, hvad skyldes det?
Dette kan skyldes en eller flere af disse ting:
• Der er defekte kontraventiler i termostatblandingsbatariet i brugseren.
• Blandekuglen i et etgrebsblandingsbateri er fejlmonteret eller defekt.
• Der er monteret en vaske-/opvaske- maskine på udløbstuden på et blandingsbatteri,
og der er åbent for både koldt og varmt vand.

Der kommer varmt vand ud af den kolde hane, hvad skyldes det?
Dette har samme årsag som ovenstående.

Jeg vil sikre mig mod fantomforbrug på måleren og at der kommer varmt vand i den kolde hane, hvordan gør jeg det?
Her er et par gode råd, vi kan dog ikke garantere at det er 100% effektivt.
• Ved regelmæssig aflæsning af vandmåleren vil et fantomforbrug kunne opdages.
• Undgå at montere en vaske-/opvaske- maskine på udløbstuden på et blandingsbatteri.

Hvad gør jeg hvis jeg konstaterer fantomforbrug/varmt vand i den kolde hane?
• Kontroller pakninger/ventiler.
• Efterse og om nødvendigt afkalk blandingsbatterier
• Kontakt en VVS’er ( for egen regning ).

Mit gulvafløb på badeværelset er stoppet/løber langsomt, hvad gør jeg?
Tjek om faldstammen er stoppet ved at trække ud i WC´et og se om det løber over. Er faldstammen stoppet, kontaktes administrator straks. Og er det udenfor deres åbningstid kontaktes formand eller et medlem af bestyrelsen. Er faldstammen ikke stoppet, skal afløbet renses. Dette kan i de fleste tilfælde gøres med blandt andet rensebånd, afløbsrens og WC-børste. Rækker de metoder ikke, så er der brug for at spule det med højtryksrenser.
Rensning af røret mellem gulvafløb og faldstamme falder under ejers vedligeholdelsesansvar.

 

Postkaser

Hvordan skifter jeg mit navneskilt?
Print navneskilten ved hjælp af denne skabelon. Følg derefter nedenstående vejledning i at skifte skiltet.

En af de 2 plasticskruer, der sidder i ”klappen” skrues med uret, således at plastic ”dimsen” der sidder på den anden side bliver løs, herefter tages den til siden og navneskiltet sættes i postkassen. Derefter sættes plastic ”dimsen” på plads igen hvorefter den spændes mod uret for at gøres fast igen. Navneskiltet kan skiftes i begge sider.

Hvordan skifter jeg mit navneskilt hvis jeg ikke har PC/printer?
Kontakt administrator, der kan du få fremsendt nyt navneskilt for 50 kr.

Hvordan blokerer jeg postkassen nytårs aften?
Der sidder, når man åbner fronten på postkassen 1 plastic-stang i hver side som enkelt og simpelt skubbes ud i de passende ”huller”, hvorefter klappen er fastlåst og ikke kan åbnes igen. Simpelt og enkelt.

Hvad er det for en postkasse vi har fået opsat?
En “Model 1” fra PostEksperten, se databladet her.

Må jeg omkode låsen i postkassen så den jeg kan bruge min hoveddørsnøgle?
Ja det må du.
Og hvis du på et tidspunkt skifter din hoveddørslås til en 6-stiftet cylinder må du også skifte cylinderen i postkassen, bare den virker som den oprindelige.

Hvad koster sådan en omkodning?
Vi har spurgt Hardi V om det og pt. ( sept. 2009 ) koster det 125 kr.